U, de petitionaris
Foto

Natuur- en milieuonderwijs in Nijmegen moet blijven

881 ondertekeningen

Gemeente Nijmegen verwoordt in de Zomernota haar ambities voor een groene, klimaatbestendige stad. Haaks hierop staat de voorgenomen bezuiniging op het Nijmeegse natuur- en milieu onderwijs. Met goed en praktisch natuur- en milieu onderwijs krijgen onze kinderen de kennis, vaardigheden én de wil om op latere leeftijd bij te dragen aan een groen, duurzaam en leefbaar Nijmegen.

Teken de petitie voor het behoud hiervan.

Petitie

Wij

  • Docenten, directies en leerlingen met hun ouders van het Nijmeegse basis- en voortgezet onderwijs;
  • De groene- en milieu organisaties (lokaal & landelijk);
  • Bewoners van Nijmegen;
  • Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO);
  • Gelders NME Netwerk.

 

constateren

  • Dat...in deze tijd van klimaatadaptatie en duurzaamheid, het belangrijk is de jongere, toekomstige generaties te leren hier mee om te gaan, zodat zij zelfredzaam kunnen bijdragen aan een groene en duurzame wereld.

  • Dat... mensen die op de basisschool natuur- en milieuonderwijs hebben gehad, significant meer kennis hierover hebben en hier een positievere houding en gedrag tegenover hebben dan degenen die dat niet of nauwelijks hebben gehad. Daarmee bevindt natuur- en milieu onderwijs zich aan de voorkant van het aanleren van gedrag en een duurzame houding. (Universiteit Utrecht en Stichting Veldwerk Nederland, 2006)

  • Dat… het Nijmeegse onderwijs door de huidige ondersteuning goed gebruik weet te maken van het diverse aanbod van lesmaterialen, gastlessen, projecten en excursies op het gebied van groen, klimaat, gezondheid, duurzaamheid, milieu, afval, techniek en burgerschap. Jaarlijks nemen meer dan 20.000 leerlingen deel aan ongeveer 900 activiteiten.

  • Dat… de voormalig Green Capital van Europa en toekomstig klimaatneutrale stad Nijmegen deze streep door goed natuur- en milieuonderwijs niet zou moeten willen.

 

en verzoeken

Dat de gemeente de ondersteuning aan het Nijmeegse natuur- en milieuonderwijs behoudt, zodat Nijmeegse leerlingen kunnen blijven genieten van goed educatief aanbod op dat gebied. Zo beogen we dat Nijmeegse burgers zich blijven inzetten voor onze groene, leefbare stad.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Nijmegen 
Petitieloket:
Einddatum:
02-10-2019 
Petitionaris:
Gerard Mangnus 
Organisatie:
De Bastei - centrum voor natuur en cultuurhistorie 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen